Pedagogisk oppleg

Grunnlaget for ARKENs utstillingspolitikk er at museet ser på seg selv som en del av “samfundets opplysningsprojekt over for borgerne”. At de tar denne oppgaven alvorlig viser de til fulle ved denne utstillingen. Det er et helstøpt og gjennomført pedagogisk opplegg man opplever. Vi vil nedenfor beskrive de ulike elementer som inngår i opplegget

Katalog

Utstillingskatalogen er svært omfattende og utdyper utstillingens tema ved hjelp av et par interessante artikler. “Modernistisk enfant terrible” av museumsinspektør Lotte S. Lederballe Pedersen omhandler “Picassos frie brug af varierende stiludtryk, som strider mod modernismens credo om originalitet, konsekvens og sammenhæng inden for den enkelte kunstners værk.” (Katalog - web 2004) Her blir Picasso sine stilskift sett i relasjon til det den tyske kunsthistoriker Heinrich Wölfflin skrev i Kunstgeschichtliche Grundbegriffe i 1915. Dette utdypes videre gjennom referanser til den amerikanske kunsthistoriker Clement Greenberg.

I artikkelen påpekes det hvilke krefter Picasso sto opp i mot da han tok til motmæle mot evolusjons-tanken i kunsten og modernismens evige søken etter radikal fornyelse. En videre utlegning av temaet finner vi i artikkelen “Picasso og hans kritikere” av Marilyn McCully. “I denne artikel belyser hun Picassos livsværk ved at gennemgå de forskellige reaktioner, som kunstner-ens produktion udløste blandt kritikere og kunstnervenner fra de tidligste anmeldelser til kommentarerne om det sene værk.” (Katalog - web 2004)

Katalogen gir oss også et intervju den amerikanske kunstkritiker Marius de Zayas hadde med Picasso i 1923 der Picasso redegjør for sine tanker. Det er herfra det tidligere omtalte sitat som definerer utstillingens tema er hentet. Til slutt i katalogen får vi en utførlig kunstnerbiografi, samt en detaljert opp-stilling over alle de utstilte arbeider. Samtlige 101 utstillingsobjekter er avbild-et i katalogen.

Katalogen har tydelig et perspektiv utover denne konkrete utstilling. Det vises ved at også verkene “Les Demoiselles d’Avignon, 1907” og “Guernica, 1937” er gjengitt og satt inn i en kunsthistorisk sammenheng. Katalogen er lagt ut i utstillingslokalet i tilknytning til sittegrupper. Dette gjør at man kan fordype seg i utstillingens tema og bakgrunn, mens man befinner seg på utstillingen og har fortsatt muligheter for å se originalverkene.

Formidlingsark

Dersom man ikke vil kjøpe katalogen, men likevel ønsker en guide til utstillingen, så har ARKEN laget et såkalt formidlingsark. På 4 A4-sider får man en lettfattelig gjennomgang av Picassos rolle i kunsthistorien og de forskjellige stilarter han arbeidet innenfor. Hver periode er “kommentert” med representative bilder. Veldig bra tiltak.

Film

I et eget avlukke i tilknytning til Søjlegalleri vises det en film på 89 min om og med Picasso. Et fint tilbud dersom man har tid nok.

Web

I utstillingslokalet finnes det flere dataskjermer der man kan logge seg på ARKENs hjemmesider på internett. Når det er sagt må det også sies at dette virker litt “gimmick-aktig”. Først og fremst fordi websidene ikke er så veldig omfattende og dernest fordi mange av de opplysningene er av ren praktisk karakter, som f.eks. åpningstider.

Kunstguider

Et glimrende og faktisk mye benyttet tiltak, er museets kunstguider. De er tilstede hele lørdag og søndag, samt onsdag kveld, og står fritt til disposisjon for å besvare spørsmål vedr. utstillingen. De er lett gjenkjennelig i sine sorte T-shirts med store orange spørsmålstegn påtrykket. I tillegg til å svare på direkte spørsmål holder de også faste orienteringer om utstillingen og bakgrunnen for denne.

Omvisning

Et par ganger i uken er det ordinære, gratis omvisninger. Man kan også leie guider til private omvisninger. Et spesielt fint tiltak er at det holdes egne omvisninger for barnefamilier.

Skoleopplegg

ARKEN tilbyr et imponerende undervisningsopplegg i tilknytning til utstillingen. Det tilhørende materiealet er utarbeidet for tre forskjellige alderstrinn og kan lastes ned fra internett. [Skoletjenesten – web 2004) I tillegg arrangerer ARKEN generelle lærerkurs, workshops og seminarer.

>> neste