Utstillingsoversikt

1. AKADEMIÅRENE 1881 - 1897
Totalt: 4
Maleri: 2
Tegning: 2


2. BOHÈMELIV 1898 - 1906
Totalt: 14
Maleri: 2
Tegning: 11
Skulptur: 1


3. KUBISME 1907 - 1915

Totalt: 10
Maleri: 3
Tegning: 7


4. KLASSISISME 1916 - 1924
Totalt: 11
Maleri: 6
Tegning: 2
Grafikk: 3


5. SURREALISME 1925 - 1939

Totalt: 24
Maleri: 10
Tegning: 2
Grafikk: 8
Skulptur: 4


6. DE SENE ÅR 1940 - 1973
Totalt: 38
Maleri: 18
Tegning: 11
Grafikk: 1
Skulptur: 3
Kermaikk: 5