Omfang

Utstillingen omfatter i alt 101 verk, fordelt på 41 malerier, 35 tegninger, 12 grafiske arbeider, 8 skulpturer og 5 keramiske gjenstander. Den eldste tegningen er datert 1894, dvs. da Picasso var 13 år, og det siste verket er datert 1971, da Picasso var rundt 90 år. 88 av verkene er utlånt fra Bernhard Ruiz-Picassos private samling, mens de resterende 13 verk kommer fra andre private samlinger og institusjoner. 11 av de 13 verkene kan identifiseres til navngitte samlinger, mens kun 2 verk er totalt anonymisert. Vi vil siden belyse hvordan dette underslås i kommunikasjonen for styrke utstillingen som en begivenhet.

Det er heller ikke tilfeldig hvilke verk som er lånt inn. Det har nok vært et sterkt ønske om å “forsterke” utstillingen kvalitetsmessig på vesentlige punkter, uten at ARKEN har kunnet velge på øverste hylle. Peter Hagmund i Fyens Stiftstidende sier det slik: “[...] denne udstilling er blevet til af det, der har været tilgængeligt for et kunst-museum som Arken. Selv ikke en ud-stillingsarrangør som Christian Gether kan ringe til store Picassoinstitutioner som Museu Picasso i Barcelona eller Musee Picasso i Paris og bestille et antal værker hjem.” (Hagmund, Peter - web 2004)

Det interessante er at de to bildene som oftest er gjengitt på internett, i tillegg til katalogens forside, er to verk som ikke kommer fra Ruiz-Picassos private samling. For det første kan man reflektere over hvorfor ARKEN i sitt presse-kit promoterer utstillingen ved hjelp av bilder som ikke tilhører kjernen av utstillingen (barnebarnets private og sjeldent sette samling). Dernest kan man undrest på om det er tilfeldig at de fleste omtaler av utstillingen, nesten utelukkende illustreres med disse to verk, eller om det ligger kvalitative vurderinger bak.

Verkene som oftest blir brukt til å illustrere utstillingen er katalog nr 11, Femme enfilant une aiguille (Kvinde i færd med at tråde en nål) fra 1921 og katalog nr 48, Divan Japonais (Kvinde i teatret) fra 1901. Begge verkene er utlånt fra Kunstsammlungen Chemnitz, Tyskland. Vi tror for en stor del det ligger bevisste, kvalitative valg bak bildebruken, noe som også indirekte støttes av følgende utsagn i Kristianstadsbladet: “Kvina trär en nål från 1921 tilhör en av de vackraste målningarne på Arkens Picasso-utställning, anser Marika Wachtmeister.” (Wachtmeister, Marika - web 2004)

Picasso - dame
Femme enfilant une aiguille (1921)
   

>> neste