Konklusjon

Til tross for visse kritiske synspunkter til deler av utstillingen og til den kommunikasjonen man har gått ut med, så er PICASSO - TIL ALLE TIDER i høyeste grad en severdig utstilling.

Picasso er en stor og betydningsfull kunstner, slik at en såvidt omfattende utstilling av ham vil alltid være interessant. Vi tør påstå at det er langt mellom høydepunktene (etter Picasso målestokk) og at noe av det som er utstilt er rent dilletantisk, men at helheten forsvarer utstillingen.

Vi er ikke udelt begeistret for kommunikasjonen med fokus på det sensasjon-elle og private, men konstaterer at den har virket etter hensikten:

“Utställningen om Picasso har orsakat publikrusning till konstmuseet Arken söder om Köpenhamn. Annandag påsk hade nästan 110 000 personer besökt utställningen sedan den öppnade den 31 januari i år. Det innebär publikrekord, skriver TT. KÖPENHAMN. Det tidigare publikrekordet var från 1999 då 107 000 besökare kom till Arken för att se verk av Salvador Dali.” (Syd-svenskan - web 2004).

Kurator Marie Louise Helveg opplyste i en e-post datert 11. mai at man da hadde passert 144.000 besøkende. Normalt årsbesøk for ARKEN er 160.000, så Picasso bidrar til å sette en overveldende besøksrekord.

ARKENs pedagogiske opplegg er som sagt meget imponerende og materialet som er utarbeidet til denne utstillingen er kjemisk fritt for det sensasjonspregede. Mellom 10 og 15 skoleklasser har benyttet tilbudet hver dag, så også på dette området har ARKENs prosjekt vært vellykket.