Innledning

I besvarelsen av oppgaven vil jeg vurdere utstillingen“PICASSO - TIL ALLE TIDER”, som vises på Arken Museum for Moderne Kunst, Ishøj (København, Danmark), i perioden 31. januar - 13. juni 2004.

Jeg vil først gi en generell beskrivelse av utstillingen, herunder tema, omfang, utstillingslokalet, opphengning og pedagogisk opplegg. Dette vil jeg sammenholde med hva museumsledelsen har uttrykt er deres mål med utstillingen og gi en vurdering av om dette er oppnådd.

Jeg vil også undersøke om det kan ligge andre strategier bak utstillingen enn den/de som eksplisitt er uttrykt fra museet. For å gjøre dette vil jeg beskrive den kommunikasjonsstrategien det tilsynelatende er lagt opp til og det den har resultert i av medieomtale, og vurdere hvorvidt det inntrykk man har ønsket å gi av utstillingen i media er i samsvar med utstillingens reelle innhold.

>> neste