Var det rart vi drømte om å bli oppdagelsesreisende?

   
Henrettelse av slaver Pygmékvinne
Hvordan gjør de innfødte det? Stanley måtte studere de afrikanske henrettelsesmetoder etter at to hengningsforsøk slo feil.
  Pygmékvinne
Kamp om slaver  
Stikkene er kopiert fra "Mørk Safari",
J.W. Cappelens forlag,1998.