Livingstone - Zambia

 

Det mest spennende ved besøket i Zambia var navnet på byen, Livingstone. Personene på bildene under representerer ikke stemningen slik vi følte oss tatt imot. Tvertom. Det var en ekkel, nesten litt hatsk stemning. Man følte seg rett og slett ikke velkommen.
           

På en måte var det en annen type fattigdom i Zambia enn i Zimbabwe, bl.a. mer åpenlys alkoholisme, og en mer negativ og truende holdning til besøkende. Litt sånn "nederst på Karl Johan-stemning".

Hva vi gjorde? Kjørte rundt med taxi'en vi hadde leiet. Kjøpte en bag av dårlig kvalitet til en pris som reflekterte kvaliteten.

Torgkone Glade barn på torget
           
Gate i Zambia Torghandler
           

Tollstasjonen var noe av det mest interessante. Det er ikke alle grense-overganger som stenger kl 1800, eller som lukker porten mellom hver som passerer. Det er egentlig floden Zambezi som danner grensen, og tollstasjonen lå rett over Victoria Falls Bridge. I tillegg til toget og et felt for biler, var den en smal gangvei for gående og syklende. Her kunne man også hoppe i strikk. Visstnok et av verdens høyeste, over 100 m i fritt fall.

Flere bilder fra livet i og rundt tollen finner du her >>

Grensen stenger kl 1800