Overskrift krokodillefarm

 

Krokodillefarmen var strategisk plassert i Victoria Falls i gangavstand fra hotellet. Egentlig var det mer et reservat for krokodiller. Zambezi var ledet inne i området slik at krokodillene levde under tilnærmet helt naturlige forhold. I alt 16.000 krodiller oppholdt seg på området.
   
Krokodillepasser Krokodille
   
Krokodillepasseren med en nyutklekket unge. Selv denne lille tassen kunne bite godt fra seg. Krokodille
 
 

Det var laget gangveier og broer i god avstand fra kokodillene. Til dels passerte vi over dem.

Denne ruggen var 3,5 - 4 m lang og veide noen hundre kilo.