Løve

 

Løve, Panthera leo

Rovdyrart i kattefamilien, forekommer i sju underarter. Finnes i dag bare i de mellomste og østligste delene av Afrika, mer sporadisk i sør. Asia: Løven finnes i et reservat i NV-India. Hannen er større og kraftigere enn hunnen, kroppslengde 260 - 330 cm, skulderhøyde 120 cm, vekt 150 - 240 kg. Hannen har manke. Flokkdyr som lever i familiegrupper på 3 - 30 individer. 2 - 3 unger i hvert l.-kull. år Levealder: ca. 15 år (opptil 24 år i fangenskap).

Kilde: Caplex